Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Kuinka GTD eroaa muista ajanhallinnan menetelmistä?

Menetelmän kehittäjä David Allen pitää termiä ajanhallinta harhaanjohtavana. Allenin mukaan aikaa ei voi hallita, toisin kuin sitä mitä tekee. Kysymys on siis kokonaisuuksien hallinnasta ja kyvystä johtaa itseään, riippumatta siitä onko kyseessä työ- vai yksityiselämä.

Useimmat menetelmät lähtevät liikkeelle suurten suuntaviivojen, elämän tarkoituksen ja strategisten suunnitelmien tasolta. GTD lähtee liikkeelle suorittavalta tasolta, päivittäisestä tekemisestä. Eli ensin kiinnitetään huomio siihen, mihin aika tällä hetkellä kuluu. Kun nykytilanne on selvillä ja päivittäinen sekä viikoittainen tekeminen on hallinnassa, on paljon helpompi nähdä, mihin nykyinen toimintatapa johtaa ja lähteä tekemään suunnanmuutoksia haluttuun suuntaan muuttamalla omaa päivittäistä tekemistä.

Sen sijaan, että tuntisi ahdistusta kaukana olevien tavoitteiden saavuttamisesta, GTD tarjoaa yksinkertaisen menetelmän ottaa päivittäinen ja viikoittainen tekeminen haltuun tavalla, joka mahdollistaa realistisen tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen konkreettisen tekemisen kautta.

Onko GTD:stä ja sen vaikutuksesta tehty tieteellisiä tutkimuksia?

Francis Heylighenin ja Clément Vidalin artikkeli “Getting Things Done: The Science behind Stress-Free Productivity” porautuu yksityiskohtaisesti siihen, miten ja miksi GTD toimii.

Miten koulutukseen osallistuminen eroaa kirjan lukemisesta?

Kirjan lukeminen antaa hyvän kokonaiskuvan menetelmästä ja kirjan avulla pääset ehdottomasti hyvin alkuun. Itse asiassa monet koulutuksiimme osallistuneet ovat kirjaan jo tutustuneet (tämä ei toki ole missään nimessä tarpeellista osallistuakseen koulutukseen). Allen on suunnitellut seminaarin työpajaksi, jossa menetelmän käyttöönoton kannalta olennaisimmat vaiheet käydään läpi vuorovaikutteisesti ja voit käytännössä aloittaa oman järjestelmäsi rakentamisen välittömästi. Eli sen lisäksi että tiedät, kuinka jokin asia toimii, saat myös käytännössä kokeilla ja testata asian toimintaa.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)
Kirjoittaja ja David Allen Amsterdamissa 2018

Kuka muu opettaa GTD:tä?

productiveFinland Oy/ GTDnordic Suomi on Suomen ainoa virallinen David Allen Companyn kumppani. David Allen Company on sertifioinut kaikki kouluttajamme heidän läpäistyään Allenin useamman vuosikymmenen aikana kehittämän, erittäin vaativan kouluttajien koulutusohjelman. Allenin visio on, että menetelmän opettaminen tapahtuu vain David Allen Companyn yli 30 vuoden ajan kehittämän mallin mukaan. Eli ainoa taho joka Suomessa voi “oikeaa” GTD-koulutusta antaa, olemme me.

Miten GTD erottaa menestymisen stressistä?

Yleisen käsityksen mukaan yhä paremmin menestyminen edellyttää kovaa työtä, mikä taas edellyttää suurta stressinsietokykyä. Huomaamme kuitenkin jatkuvasti, että monimutkaisia ja raskaita töitä voidaan yksinkertaistaa ja muuttaa yksinkertaisimmillaan napin painamista vaativiksi suorituksiksi. GTD on tapa käyttää hyväksi sitä, miten “aivomme on johdotettu” ja käytännön esimerkkejä siitä, kuinka menetelmän avulla voi saada enemmän aikaan samalla kun stressi vähenee löytyy mitä hektisimmistä työympäristöistä. Yksinkertaistettuna GTD on fiksumpi tapa tehdä tietotyötä.

Miksi ihmiset toimivat niin mielellään GTD:n puolestapuhujina?

Jos päädyit tälle sivulle sen vuoksi, että joku suositteli sinulle GTD:tä, tulit tänne samaa reittiä kuin todella moni muu. Jos itse löytäisit jotain, jonka avulla saat yhä enemmän aikaan juuri niitä asioita, joilla on merkitystä – samalla kun stressitasosi laskee, etkö haluaisi kertoa siitä jollekulle? Useimmat yrityksille ja organisaatioille vetämämme koulutukset saavat alkunsa siitä, että talossa on joku, joka on huomannut GTD:n hyödyt ja ymmärtää, kuinka paljon hänen oma työnsä helpottuu, jos kaikki muutkin osaisivat saman menetelmän.

Mitä hyötyä GTD:stä on korkean potentiaalin työntekijöille, jotka saavat jo nykyiselläänkin paljon aikaan?

Ajanhallinta ja itsensä johtamisen koulutukset saatetaan toisinaan nähdä lääkkeinä ahdistukseen tai tyhjäkäyntiin, ja että näistä koulutuksista ei sinällään ole hyötyä supersuorittajille. Tässä kohtaa GTD eroaa muista menetelmistä olennaisesti. GTD mahdollistaa jopa eniten aikaansaavien ihmisten henkilökohtaisen tuottavuuden kasvattamisen. Tämä tapahtuu antamalla työkalut oman tekemisen pitkäjänteiseen ja kestävään optimointiin.

Menetelmä on jo hallussa, mitä seuraavaksi?

GTD:n käytössä ei sinällään “valmistu” koskaan. Kun elämäntilanteet muuttuvat, oman järjestelmän pitää muuttua siinä samalla. Kyky mukautua ja hyödyntää oppimaansa kasvaa samanaikaisesti menetelmän toiminnan ymmärtämisen syventyessä. Kuten minkä tahansa opeteltavan taidon suhteen, voit vain kehittyä koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Jos kuitenkin tunnet, että et omin neuvoin saavuta täyttä potentiaaliasi tai haluat ottaa kerralla suuremman harppauksen eteenpäin, yksilöllinen ohjaus voi olla sinua varten.

Voinko verkostoitua muiden menetelmää käyttävien suomalaisten kanssa?

Voit liittyä Helsinki GTD-meetup ryhmään tai Facebookin uuteen, GTD-tukiopetus -ryhmään. Molempien ryhmien ajatuksena on tukea oppimista vertaistuen kautta.

 

Tämä UKK/FAQ-osio löytyy myös täältä.

Kiitokset inspiraatiosta: Next Action Associates

 

Picture of Jukka Backman

Jukka Backman

GTD coach

Kiireentuntu on vähentynyt 

Taitotalon eläköityvä toimitusjohtaja Kari Juntunen: Kiireentuntu on vähentynyt  Juntunen tutustui GTD-menetelmään vasta työuransa loppupuolella ja harmittelee, ettei törmännyt siihen jo aiemmin. – Elämänhallinta olisi ollut parempaa. Kari

Lue lisää >>
Darude

Haastattelussa Darude

Getting Things Done® (GTD) from Vital Learningin haastattelussa Darude ”Onko tämä se mitä Darude käyttää?” Tämä on ehkä yleisin keskustelunavaus asiakasyrityksen HR:n kanssa, kun GTD-menetelmään

Lue lisää >>
motivaatio

Motivaatio

Motivaatio ei sinällään liity millään tavalla GTD-menetelmään. Mutta GTD helpottaa motivaation löytymistä, koska käytännössä asiat 1) jotka tapahtuvat tai 2) joiden pitää tapahtua joka tapauksessa

Lue lisää >>