Uutiskirjeen tilaajarekisteri

GTDnordic.fi -sivuston uutiskirjeen tilaajarekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (17.5.2018 alkaen)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

productiveFinland Oy
Lääkärinkatu 13, 67100 Kokkola
[email protected]
Y-tunnus 2867613-3

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jukka Backman, [email protected]

3. Rekisterin nimi

GTDnordic.fi -sivuston uutiskirjeen tilaajarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoituksena on GTDnordic.fi sivuston uutiskirjeiden lähetys. Uutiskirjeen tilaajatietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin kuten markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään vain seuraavia voimassaolevia tietoja: uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan uutiskirjeen tilaajilta GTDnordic.fi-sivuston uutiskirjeen tilauslomakkeella.

7. Rekisteristä eroaminen ja omien tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteristä eroaminen ja uutiskirjeen tilauksen lopettaminen tapahtuu uutiskirjeen alaosassa olevan ”lopeta uutiskirjeen tilaus” -linkin kautta. Tietoja päättyneistä uutiskirjetilauksista ei säilytetä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja muille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tilaajatietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan rekisteriasioita hoitava henkilö käsittelee rekisterin tietoja. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella pyynnöllä. Pyyntö on toimitettava allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.